Kalendarium

1971 - rozpoczęcie budowy Wydziału Profili Giętych w Bochni i uruchomienie produkcji kształtowników zimnogiętych przez Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina.

1972 - początek prac inwestycyjnych związanych z budową Wydziału Blach Transformatorowych Zakładu Przetwórstwa Hutniczego

1976 - uruchomienie produkcji blach transformatorowych w ZPH

1978 - uruchomienie produkcji blach prądnicowych

1991 - przekształcenie Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w spółkę akcyjną - ZPH Stalprodukt S.A.

1992 -rozpoczęcie działalności przez ZPH Stalprodukt S.A.

1997 - pierwsze notowanie Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

1999 - uruchomienie oddziału produkcyjnego w Tarnowie

2002 - zakończenie pierwszego etapu budowy ogólnopolskiej sieci dystrybucji

2005 - początek funkcjonowania spółki pod nazwą Stalprodukt S.A.