Grupa Stalprodukt

Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w FieldCollectionItemEntity->fetchHostDetails() (linia 313 z /home/users/ptz/public_html/ptz.pl/sites/all/modules/field_collection/field_collection.entity.inc).

Spółka rozpoczęła działalność jako ZPH Stalprodukt S.A. 1 lipca 1992 roku. Powstała ona na bazie usytuowanych w Bochni dwu wydziałów produkcyjnych Huty im. T. Sendzimira w Krakowie. Jej kapitał założycielski wynosił 2,6 mld zł (po denominacji - 260 tys. PLN). Następujące po sobie kolejne emisje akcji doprowadziły do podniesienia kapitału akcyjnego i szybkiego wzmocnienia pozycji spółki na rynku. Dzięki zwiększeniu zdolności kredytowych Spółka zyskała dodatkowe źródło finansowania inwestycji, co pozwoliło na rozbudowę zakładu i jego możliwości produkcyjnych.

Realizowane od początku działalności Stalproduktu inwestycje stały się nieodłącznym elementem strategii rozwoju Spółki. W pierwszym okresie działalności Spółki były one ukierunkowane na zwiększenie potencjału produkcyjnego, poszerzenie oferowanego asortymentu oraz wprowadzenie wydajnych i oszczędnych technologii przyczyniających się do obniżenia kosztów produkcji.

W połowie lat dziewięćdziesiątych Spółka podjęła ogromny wysiłek finansowy decydując się na wykup dzierżawionego dotąd majątku - gruntu, środków trwałych i obrotowych. Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków uzyskanych z prowadzonej działalności oraz z zaciągniętych kredytów. Spółka miała już wtedy status przedsiębiorstwa nowoczesnego, konkurencyjnego, cieszyła się dobrą płynnością finansową i wiarygodnością w bankach i wśród klientów.
Ukoronowaniem wysiłków pracowników i Zarządu było wejście Spółki na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Nastąpiło to 6 sierpnia 1997 roku.

Lata 1997-1999 r. to okres tworzenia struktury Grupy Kapitałowej. W wyniku tego procesu powstały nowe podmioty, w większości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100-procentowym udziałem Stalproduktu.
W tym samym okresie rozpoczęto budowę sieci dystrybucji własnych wyrobów - głównie kształtowników zimnogiętych. Pierwszy etap budowy sieci trwał od 1997 do 2002 roku i doprowadził do utworzenia sieci sprzedaży na terenie całego kraju. W 2002 roku przejęła ona sprzedaż niemal połowy produkowanych przez Stalprodukt kształtowników.

Profile zimnogięte
W 1998 roku uruchomiono drugą, 20-walcową walcarkę typu "Sendzimir", zakupioną w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych blach elektrotechnicznych o kilkanaście tysięcy ton rocznie, a także poprawy jakości ich walcowania. Inwestycja ta umożliwiła też wdrożenie do produkcji nowych gatunków blach płaskich.

W 1999 roku rozbudowano halę Wydziału Profili Giętych w Bochni i uruchomiono linię do cięcia wzdłużnego taśm szerokich. Wielkim krokiem do nowoczesnego zarządzania firmą było wdrożenie systemu IFS Applications.
W połowie 2000 roku oddano do użytku wybudowaną wspólnie z Zakładami Górniczo-Hutniczymi "Bolesław" ocynkownię w Bukownie, w której Stalprodukt S.A. ma 51 proc. udziałów. Inwestycja ta miała wpływ na kierunki sprzedaży produkowanych przez Stalprodukt barier drogowych.

W kolejnych latach konsekwentnie rozwijano infrastrukturę informatyczną. W pierwszej połowie 2001 roku uruchomiono hurtownię danych pozwalającą na wielowymiarową analizę produkcji, sprzedaży i obrotu magazynowego. Jednocześnie wdrożony został moduł IFS Optima Controlling, umożliwiający generowanie sprawozdań finansowych, prowadzenie analizy wskaźnikowej i oceny firmy na bazie danych pozyskiwanych z modułu księgowego. Drugą jego funkcją jest budżetowanie i analiza kosztów produkcji. Od stycznia 2002 roku uruchomiono nowy system zarządzania personelem autorstwa polskiej firmy DST, który przejął całość obsługi kadrowo-płacowej w Spółce.

Najważniejszym przedsięwzięciem inwestycyjnym zrealizowanym w 2002 roku była modernizacja linii odwęglania w segmencie blach elektrotechnicznych. W ramach tej inwestycji uruchomiono instalację do produkcji i magazynowania azotu oraz stację rozładunku i magazynowania wodoru. Dostawcą urządzeń i wykonawcą obu instalacji była francuska firma o światowej renomie w tej dziedzinie - AIR-LIQUIDE. Kompleksowa realizacja inwestycji pozwoliła Spółce osiągnąć światowy poziom w zakresie technologii wytwarzania blach elektrotechnicznych.

Obróbka kątowników na agregacie MUBEA-Matic CNC
W 2003 roku Stalprodukt S.A. został uznany za najlepiej zinformatyzowaną firmę w branży hutniczej w Polsce. O skali komputeryzacji firmy już wtedy świadczyła m.in. sieć rozległa łącząca wszystkie podmioty należące do Grupy Kapitałowej i składy handlowe w całej Polsce. Wprowadzona na początku roku 2003 nowa wersja zintegrowanego systemu zarządzania IFS Applications pozwoliła na wykorzystanie nowych funkcji systemu, szczególnie w obszarze zamówień obsługi Klientów, planowania produkcji oraz dostępu do danych przez strony internetowe. Ta sama wersja programu została też wdrożona we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej. Rok 2003 nie dla wszystkich spółek Grupy był jednak dobry: dwie spółki zlokalizowane w Bochni zmuszone były zgłosić wnioski o upadłość.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dla Stalproduktu oznaczało wzrost konkurencyjności oferty handlowej, głównie z powodu zniesienia barier handlowych i celnych. Po 1 maja 2004 roku dzięki uproszczeniu formalności znacznemu skróceniu uległ czas dostawy towarów do odbiorców z krajów Unii. Dzięki temu Spółka zaczęła jeszcze skuteczniej konkurować na unijnych rynkach. Wraz z akcesją naszego kraju do Unii rozpoczął się wzrost zainteresowania zagranicznych partnerów kooperacją z polskimi przedsiębiorstwami, z czego skorzystały firmy - tak jak Stalprodukt - dobrze do tego przygotowane. Świadczy o tym wzrost eksportu wyrobów głęboko przetworzonych (blachy transformatorowe i rdzenie toroidalne), utrzymanie dotychczasowych kontrahentów i pozyskiwanie nowych.

Rok 2004 przyniósł zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki. Były one konsekwencją prywatyzacji Polskich Hut Stali S.A., głównego udziałowca Spółki. 5 marca 2004 roku rząd polski podpisał umowę o sprzedaży 60 proc. akcji PHS S.A. Nabywcą został należący do Lakshmiego Mittala koncern LNM, który wkrótce po tym fakcie w miejsce PHS S.A utworzył spółkę Ispat Polska Stal S.A., funkcjonującą następnie pod nazwą Mittal Steel Poland S.A. Została ona głównym udziałowcem Stalproduktu.

System ZAM-STAL
W roku 2005 Zarząd Stalproduktu i służby administracyjne przeniosły się do nowej siedziby na terenie zakładu w Bochni. Grupa Kapitałowa powiększyła się o kolejną spółkę zależną ze 100-procentowym udziałem Stalproduktu - STP Elbud. W wyniku przetargu ogłoszonego przez wojewodę małopolskiego Stalprodukt nabył zlokalizowane w Krakowie przedsiębiorstwo państwowe Elbud i po restrukturyzacji rozwinął w nim produkcję konstrukcji stalowych, a także zupełnie nowego asortymentu wyrobów - konstrukcji ekranów dźwiękochłonnych. W skład spółki wchodzi też ocynkownia ogniowa. W tym samym roku sieć dystrybucyjna Stalproduktu powiększyła się o skład handlowy w Koszalinie. W drugim etapie rozbudowy sieci, w latach 2002-2005, uzupełniły ją też punkty handlowe w kilku miastach Polski. Dzięki temu aż 80 proc. wytwarzanych w Spółce kształtowników sprzedawanych jest przez własną sieć dystrybucyjną.

Ogromny postęp Spółka poczyniła w dziedzinie poprawy procesu zarządzania. W 2005 roku w grupie kapitałowej Stalprodukt S.A. wdrożono system informatycznego zarządzania kontaktami z klientem - CRM (Customer Relationship Management). Celem tego systemu jest analiza danych dotyczących współpracy z klientami w celu dostosowania oferty firmy do oczekiwań rynku, a także systematyczne i konsekwentne gromadzenie danych dotyczących chłonności rynku, konkurencji i bieżących warunków rynkowych. System umożliwia dostęp do danych marketingowych wszystkich uczestników grupy kapitałowej i sieci dystrybucji. Jego wdrożenie było konsekwencją przyjęcia przez Stalprodukt "marketingowej orientacji przedsiębiorstwa" oraz pionierskiego wdrożenia CRM w sieci handlowej Stalprodukt Centrostal Kraków w roku 2001.

W planach strategicznych Spółki ogłoszonych w 2005 roku znalazł się rozwój inwestycji. W ciągu trzech lat Spółka ma zamiar przeznaczyć na nie 150 mln zł.